Musikterapi i
Neurorehabilitering

Musikterapi er en selvstændig, evidensbaseret behandlingsmetode, der kan anvendes bredt i neurorehabilitering. 

Vi arbejder ud fra en tilgang, hvor det hele menneske er i centrum, og der tilbydes rehabilitering af både fysiske, psykiske og sociale udfordringer, der kan være opstået efter en erhvervet hjerneskade. 

Musikterapi bidrager med nye vinkler i et tværfagligt samarbejde med andet sundhedsfagligt personale om at give borgeren en helhedsorienteret rehabilitering.

Kognition

Opmærksomhed, hukommelse og executive funktioner trænes ved lyd, instrument og stemmeøvelser samt kombinationer af disse. Hukommelse, intentionalitet og selvmonitorering trænes ved fællessang, samspil og improvisation. Neglect trænes ved klaverspil og brug af lyde til overgange i det blinde felt. Tværfagligt samarbejde med neuropsykolog, ergoterapeut og fysioterapeuter.

Stemme og Sprog

MIT - Melodic Intonation Therapy. Vejrtræknings- og lydøvelser til træning af diafragma og stemmebånd til bedre støtte og mere lyd. Udtale, ordmobilisering og sprogtræning ved sang af kendte og ukendte sange, improvisation og ved at gøre brug af rytme. Tværfagligt samarbejde med logopæd.

Øvre ekstremiteter

Finmotorisk træning med klaver og grovmotorisk træning med trommer og percussion. Blid træning uden smerte. Tværfagligt samarbejde med fysioterapeut og ergoterapeut.

Nedre ekstremiteter

RAS - Rytmisk Auditiv Stimulering.
Bevægelse og dans til musik stimulerer hjernen.
Tværfagligt samarbejde med fysioterapeut.

Psykologisk

Emotionel bearbejdning af traumer og sorg, og omstillingen til et liv med nedsat funktionsevne og aktiv musikterapi samt samtaleterapi.

Arbejdet med det emotionelle område giver fornyet mod og energi til resten af rehabiliteringen

Relationelt

Der skabes et trygt rum, hvor relationer kan vokse og give mulighed for terapi

Borgeren og terapeutens alliance er en forudsætning for vellykket rehabilitering

Socialt

I gruppemusikterapi trænes sociale færdigheder, og det er muligt for borgeren at spejle sig i ligesindede og knytte nye venskaber

Ensomhed, angst og stress kan forebygges så tilbagevenden til samfundet som borger med nedsat funktionsevne kan blive nemmere.

Adfærd

Musikterapi kan hjælpe borgeren med at regulerer uhensigtsmæssig adfærd.

Musikterapi tilbydes som individuel- og gruppeterapi