Adfærd

Adfærd og musikterapi

Udfordringer med agiteret eller uhensigtsmæssig adfærd kan opstå efter en erhvervet hjerneskade. Det kan fx være at den skadede person er udadreagerende, eller helt passiv, at der anvendes upassende sprog og råb, at personen ønsker at udvandre fra hospital eller rehabiliteringssted, da personen ikke kan forstå, hvor og hvorfor de befinder sig, hvor de gør.

Regulering af en uhensigtsmæssig adfærd er det, som musikterapien søger at facilitere fx ved musiklytning til kendt musik, der kan flytte fokus eller ved aktiv musikterapi hvor pt lærer at nedregulere arousal.

Forskning

Et ofte fundet forskningsområde er regulering af motivation for deltagelse i rehabilitering, da det højner personens deltagelse i anden terapi og kan forkorte rehabiliteringstiden.

Musikterapi kan også reducere agiteret adfærd og upassende opførsel, og lære personen selv at anvende musik til regulering uden for terapien, hvilket flere forskningartikler beskriver.

Litteratur

Bøger

Aldridge, Scheel-Sailer, A., & Aldridge, D. (2005) Music Therapy and Neurological Rehabilitation: Performing Health. London: Jessica Kingsley Publishers Ltd.

Baker, F. & Tamplin, J. (2006). Music therapy methods in neurorehabilitation: A clinician’s manual. London, UK: Jessica Kingsley Publishers.

Gilbertson, S., & Aldridge, D. (2008) Music Therapy and Traumatic Brain Injury: A Light on a Dark Night. London,

Thaut, M.H. & Hoemberg, V. (2014) Handbook of Neurologic Music Therapy. Oxford : Oxford University Press.

Forskningslitteratur

Magee, W. L., Baker, F., Daveson, B., Hitchen, H., Kennelly, J., Leung, M., & Tamplin, J.(2011) Music Therapy Methods with Children, Adolescents, and Adults with Severe Neurobehavioral Disorders Due to Brain Injury, Music Therapy Perspectives, 29(1), 5–13.

Pakdeesatitwara, N. & Tamplin, J. (2018). Music therapy services in neurorehabilitation: An international survey. Australian Journal of Music Therapy, 29, 62-90.

Nayak, S., Wheeler, B. L., Shiflett, S. C., & Agostinelli, S. (2000). Effect of music therapy on mood and social interaction among individuals with acute traumatic brain injury and stroke. Rehabilitation Psychology, 45(3), 274.

Musikterapi tilbydes som individuel- og gruppeterapi