Nedre ekstremiteter

Nedre ekstremiteter og Musikterapi

Kommer snart…

Forskning

Kommer snart…

Litteratur

Bøger

Baker, F. & Tamplin, J. (2006). Music therapy methods in neurorehabilitation: A clinician’s manual. London, UK: Jessica Kingsley Publishers.

Gilbertson, S., & Aldridge, D. (2008) Music Therapy and Traumatic Brain Injury: A Light on a Dark Night. London,

Forskninglitteratur

Kommer snart…

Musikterapi anvendes verden over i neurorehabilitering