Kommunikation

Kommunikation og Musikterapi

Er der opstået kommunikative vanskeligheder efter en erhvervet hjerneskade, kan musikterapi anvendes med forskellige metoder alt efter skaden og gener. Musikterapi kan anvendes ved både afasi, verbal apraksi og dysarti.

De mest anvendte metoder er Melodic Intonation Therapy, (MIT), Terapeutisk Sang og Vocal Intonation Therapy (VIT). I videoen nederst på siden ses anvendelsen af MIT og Terapeutisk Sang. Der findes mange videoer på Youtube med metoderne, som det kan anbefales at udforske.

Der kan også arbejdes med non-verbal kommunikation, hvis det er svært at komme igang med sproget igen. Der anvendes blandt andet instrumenter til at kommunikere med enten ved at spille en dialog eller spille improvisationer, der udtrykker følelser eller andet, som personen vælger at ville fokuserer på. Alt efter personens kognitive niveau og derved forståelse af situationen, gives der verbale instruktioner eller musikalske cues.

Forskning

Når det handler om at rehabiliterer kommunikative evner, anvendes ofte metoder fra Neurologic Music therapy (NMT), der er indenfor den naturvidenskablige tilgang. De anvender blandt andet MIT, VIT og Terapeutisk Sang. Der foretages forskning indenfor NMT løbende diverse steder verden over og på hjemmesiden ntmacademy.com kan det meste læses. 

Indenfor en mere humanistisk tilgang findes forskning og metoder fra Baker og Tamplin, to australske musikterapeuter, der arbejder og forsker ved Melbourne University Hospital. 

Nedenfor findes en liste over forskningartikler og bøger, der kan anbefales, hvis der ønskes mere information herom. 

Litteratur

Bøger

Baker, F. & Tamplin, J. (2006). Music therapy methods in neurorehabilitation: A clinician’s manual. London, UK: Jessica Kingsley Publishers.

Gilbertson, S., & Aldridge, D. (2008) Music Therapy and Traumatic Brain Injury: A Light on a Dark Night. London,

Forskningslitteratur

Kommer snart…

Musikterapi anvendes verden over i neurorehabilitering